Oecumenische Basisgroep Maastricht

Onze bijeenkomsten beginnen als regel ’s zondags om 10:30 uur in de Cellebroederskapel. De ingang is via de poort naast Brusselsestraat 58, Maastricht op elke tweede zondag van de maand. We komen ook samen op  zondag 4 november om onze overledenen te herdenken, op kerstavond 24 december om 20 uur, op zaterdagavond 20 april 2019 20 uur om Pasen te vieren en op  zondag 9 juni 2019 10:30 uur om Pinksteren te vieren.

zondag 13 januari 11:30 uur (!) Cellebroederskapel
Nieuwjaarsviering – saamhorigheidsmaaltijd

zondag 20 januari 10 uur Sint Jan, Vrijthof, Maastricht
de Week van de Eenheid   Meer  info : https://www.raadvankerken.nl/?b=512

 zondag 10 februari 10:30 uur Cellebroederskapel
Thema: “Waarin en wat geloof ik?”

zondag 10 maart 10:30 uur Plaats: nader te bepalen
Thema: “Op bezoek bij ….”

zondag 14 april 10:30 uur Cellebroederskapel
Thema: “Muziek en spiritualiteit”

zaterdagavond 20 april 20 uur Cellebroederskapel
Paasviering
***

De Oecumenische Basisgroep Maastricht (OBM) (de Citykerk) is een van de circa 45 basisgroepen in Nederland. Wij zijn oecumenisch omdat wij streven naar toenadering tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en geloofsrichtingen op zoek naar wat ons bindt.

Al onze bijeenkomsten zijn in de Cellebroederskapel, ingang via de poort naast Brusselsestraat 58. U bent er van harte welkom.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen