Oecumenische Basisgroep Maastricht

De Oecumenische Basisgroep Maastricht (OBM),  ook bekend als de Citykerk, opgericht in 1973,  is een van de circa 45 basisgroepen in Nederland.  Wij noemen ons oecumenisch, omdat wij streven naar toenadering tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en geloofsrichtingen op zoek naar wat ons bindt.

Vier de Stille Week en Pasen samen met ons

zondag 9 april 10.30 uur Cellebroederskapel
Viering Palmzondag
Zegening van palmtakken

donderdag 13 april 17.30 uur Cellebroederskapel
Viering Witte Donderdag
Laatste Avondmaal. Een eenvoudige gezamenlijke maaltijd
Geef u hiervoor op bij Rob Bos, tel. 043-3643238 of e-mail rob.a.bos@kpnmail.nl

vrijdag 14 april 15.00 uur Cellebroederskapel
Viering Goede Vrijdag
Meditatie. Het lijden en sterven van Christus.

zaterdag 15 april 20.00 uur Cellebroederskapel
Paaswake op Stille Zaterdag
Zegening van Vuur, Aarde, Water en Lucht.

Uitleg over deze feestdagen:

Palmzondag

Nisan, 10 – De intocht van Jezus in Jeruzalem. Op Palmzondag worden palmtakjes uitgedeeld aan de gelovigen.

Witte Donderdag

Nisan, 14 – Het Laatste Avondmaal en Jezus’ gebed in Gethsemane, het verraad van Judas, en de gevangenneming van Jezus.

Goede Vrijdag

Nisan, 15 – Gedurende de nacht wordt Jezus van de rechtbank van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad naar de  rechtbank van de Romeinse prefect Pontius Pilatus en naar het hof van Koning Herodes gesleept. Tussen acht en negen uur ’s ochtends wordt Jezus gekruisigd samen met twee moordenaars. Drie uur later wordt het donker op heel de aarde tot drie uur ’s middags (Mattheüs 27: 45). Jezus sterft. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en doden staan op uit hun graven. Dezelfde dag nog wordt Jezus begraven.

Stille Zaterdag of paaszaterdag

Nisan, 16 – Het lichaam van Jezus is in het graf, Hij daalt neer tot in de hel. Men rouwt om zijn overlijden.

 

Vindt ons op Facebook
Vindt ons op Facebook

 

 

 

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen