Oecumenische Basisgroep Maastricht

Onze bijeenkomsten beginnen als regel om 10:30 uur in de Cellebroederskapel, ingang via de poort naast Brusselsestraat 58, Maastricht op elke tweede zondag van de maand. We komen darnaast samen op  zondag 4 november om onze overledenen te herdenken, op kerstavond 24 december om 20 uur, op zaterdag 20 april 2019 20 uur om Pasen te vieren en op  zondag 9 juni 2019 10:30 uur om Pinksteren te vieren. U bent van harte welkom! Na afloop drinken we samen koffie of thee en praten we na over de bijeenkomst.

zondag 18 november 10:30 uur Cellebroederskapel
Rituelen rond overlijden en herdenken in andere culturen en andere tijden.
November is in onze cultuur bij uitstek de maand waarin afscheid en herdenken van overledenen centraal staan. Maar welke rol speelde de dood en het herdenken in vroeger tijden en in andere culturen. Wanneer je je daar in gaat verdiepen ontdek je dat onze wijze van gedenken betrekkelijk eenvoudig is ten opzichte van wat zich eeuwen geleden en in andere culturen afspeelde. Maar ook dat in onze tijd ieder sterven, ongeacht de status of positie van de overledene, als een verlies wordt ervaren, ook dat was wel eens anders! In de deze bijeenkomst willen we enkele voorbeelden van graf- en herdenkingsrituelen in woord en beeld uitlichten en er daarna met elkaar over in gesprek gaan. De voorbereiders, Rob, At en Joop

zondag 9 december 10:30 uur Cellebroederskapel
Een alternatief kerstverhaal

maandag 24 december 20 uur Cellebroederskapel
Kerstviering met Carel van Tulder SJ

De Oecumenische Basisgroep Maastricht (OBM),  ook bekend als de Citykerk, opgericht in 1973,  is een van de circa 45 basisgroepen in Nederland. Wij noemen ons oecumenisch, omdat wij streven naar toenadering tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en geloofsrichtingen op zoek naar wat ons bindt.

Al onze bijeenkomsten zijn in de Cellebroederskapel, ingang via de poort naast Brusselsestraat 58.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen