Agenda Algemeen Beraad zaterdag 25 maart 2017

 Agenda  Algemeen   Beraad  2017 zaterdag  25  maart 10-12 uur in de Sint Jan  Sociëteit,  Aureliushof  150,   6211 SW  Maastricht

Inloop  09.30 uur

 1.  Welkom; meditatief moment.

 2.  Mededelingen, vaststellen van de agenda, presentielijst

3.  Verslag van het Algemeen Beraad van 12 maart 2016, Opgesteld door Netty Hornstra. Er zijn geen op- of aanmerkingen gemeld;
Daarmee wordt het verslag met dank aan Netty aanvaard.

 4.  WERKGROEP LITURGIE EN JAARPLANNING
Tileke, Carel, Ank ,Gertrud, Gerard, Rob. ,Jan en  Edda.

Evaluatie van onze bijeenkomsten van najaar 2017—voorjaar 2017

Leven in Balans:  vertrouwen –wantrouwen

                                       verantwoordelijkheid—onverschilligheid

                                       vergeving—wrok

                                        herrijzen — donkere diepte
(laatste sub-thema)
Herdenking overledenen,  Kerstviering,  Nieuwjaarsviering,  Week van de Eenheid. Wat is je indruk van onze bijeenkomsten wat betreft vorm en inhoud? Hoe heb je onze bijeenkomsten ervaren?

5.  Bespreking  JAARTHEMA  september 2017—juni 2018.

6.   FINANCIËN:  saldo van de Bank per 31 december 2016, voorstel toezegging financiërle. ondersteuning in 2017 (Ank),                          bestemming van de Vastenactie: Eilanden van Hoop.
Meer informatie over de Sagegi Mixed Secondary School in Kenya

 7.   OVERIGE   WERKGROEPEN: Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de bestuursleden:
INTERNE KONTAKTEN/RONDZENDBRIEVEN  (Marjon)
EXTERNE KONTAKTEN (diverse leden)
STUURGROEP  (Rob)

 8.  Wat verder ter tafel komt.

 9.  Rondvraag

10.  Evaluatie van deze vergadering, waarna sluiting.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen