ANBI gegevens

ANBI gegevens

De Oecumenische Basisgroep Maastricht is als de Stichting Citykerk sinds 10 augustus 1995 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met kenmerk M074 s/1622; Rangschikking Rechtspersoon Art. 24 S.W.

De Citykerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41076085.

De financiële gegevens

Privacy protocol

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen