ANBI gegevens

ANBI gegevens

De Citykerk (Oecumenische Basisgroep Maastricht) is als de Stichting Citykerk sinds 10 augustus 1995 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met kenmerk M074 s/1622; Rangschikking Rechtspersoon Art. 24 S.W.

De Citykerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41076085. RSIN: 816081852

Postadres:
Stichting Citykerk, Herkenberg 11, 6231LK Meerssen

E-mail: rob.a.bos@kpnmail.nl

Tel.: 043 3643238 of 06 22719036

Het beloningsbeleid: De stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De financiële gegevens

Privacy protocol

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen