Bericht van De Gouwe februari 2016

Met dit schrijven informeer ik jullie graag over wat we in 2015 op het gebied van voedselhulp hebben kunnen realiseren:

Wij brachten gemiddeld zo’n 10 keer per week een pakket met levensmiddelen aan huis.

Omgerekend gaat het om 500 huishoudens   die we hebben kunnen voorzien van een nuttige attentie namens de vele hulpverleners die de aanvragen deden.

Ons kleine bestelautootje heeft op weg naar die gezinnen heel wat kilometers afgelegd. Dit vervoer is voor wat betreft de brandstof kosten in het geheel mogelijk gemaakt door de donaties van OBM.

Vanaf mei zijn we ook wekelijks voedselhulp gaan geven aan mensen die het social/economisch zeer zwaar hebben. Zo’n 120 huishoudens bezoeken nu onze winkel op Pottenberg en ontvangen een ruim pakket van zowel kruidenierswaren als alle vers producten.

Onze auto is ook daar voor ingezet. We halen er bv. Iedere week 200 kg aardappelen mee op.

Ook in 2016 blijft De Gouwe een door vrijwilligers geleide organisatie. De gelden die we ontvangen gaan rechtstreeks naar de hulpactiviteiten . Voor iedere 30 euro die we per voedselpakket verstrekken staat 6 euro aan organisatiekosten.

De stichting Elisabeth Strouven doneert op die basis , 120 pakketten per week. Woonpunt blijft ons ondersteunen door geen huur te rekenen voor de accommodatie.

Onder mijn (bege)leiding werken 20 vrijwilligers aan het project. De helft van die medewerkers zijn afkomstig uit de doelgroep zelf.

Naast voeding verstrekken we ook kleding. We hebben een prachtige kledingbank opgezet. Als de mensen wekelijks hun levensmiddelen komen halen kunnen ze tevens kleding uitzoeken.

Ook voor het AZC/COA verzorgen we sinds kort de verstrekking van kleding aan de vluchtelingen.

Met al dat werk zijn we als Stichting De Gouwe dan ook erg blij wanneer we in 2016 weer op een bijdrage van uw kant mogen rekenen.

Dankend ook namens het hele grote aantal geholpen huishoudens

brengen we graag onze welgemeende groeten over,

Stichting De Gouwe

Voor deze

Ed Kemmerling