Categoriearchief: Geen categorie

Vastenactie 2016

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek ‘Laudato Si’ dat het vooral de armen zijn die het meest te lijden hebben en zullen krijgen van de klimaatverandering. Zij wonen immers vaak in gebieden die gevoelig zijn voor droogte, orkanen en overstromingen. Bovendien hebben ze de middelen niet om zich hier tegen te verdedigen.
Wij komen allemaal regelmatig in een bekende Nederlandse supermarkten. Grote winkels met heel veel keuze. Weet u bijvoorbeeld hoeveel verschillende soorten cola je daar kunt kopen? In blik, in glas, grote verpakking, kleinere verpakking, met suiker, zonder suiker, ene merk, andere merk… Zo’n 25 verschillende soorten, merken en verpakkingen.

Voor het Vastenactie campagneproject 2016 waren mensen in het noorden van Oeganda. Daar waren ze ver weg van supermarkten. Het was er zinderend heet en kurkdroog. Niks geen keuze uit tientallen soorten cola: er was wel cola of het was er niet. En dat gold voor meer dingen. Naarmate men verder het binnenland in reisde, werd de armoede duidelijker: Mensen die slechts wat cassave en bananen te eten hadden, of zelfs alleen maar boomblaadjes. Broodmagere, kale kippen die in het droge zand rondscharrelden, geen winkels, de markt te ver om te lopen of te fietsen, sprinkhanen die de schamele oogst opaten…

Hulp helpt!
In Oeganda helpt de organisatie Socadido. Ze steunen de gemeenschappen. De meeste gezinnen hebben hooguit één maaltijd per dag en is water in het droge seizoen een groot probleem.
Wij kunnen helpen dat de families twee à drie maaltijden per dag hebben en dat er een gemeenschappelijke waterput komt. Dat is dus een concrete, belangrijke verbetering die voor veel mensen een groot verschil maakt. Bovendien kunnen ze dan vervolgstappen zetten: een klein handeltje opzetten, het schoolgeld van hun kinderen betalen, hun huis verbeteren…Kortom: onze hulp helpt! Water is in het droge seizoen steeds een probleem voor veel boeren, maar dankzij de irrigatietechnieken die ze leren van Socadido, is ook hier verbetering te zien.

Daar is onze hulp bij nodig.

En dat kunnen wij doen door geld over te maken op het rekening van de OBM, met vermelding van Vastenactie 2016. Zoals in voorgaande jaren doet de penningmeester daar een bedrag bij.

 

In memoriam Ad Blijlevens 1930-2016

Ad,

Vele woorden zijn gesproken,

vele stiltes werden toegestaan,

een lange tijd van wachten

op het onherroepelijke.

 

Je stem viel af en toe weg,

afgelopen week sprak je niet meer,

de laatste woorden: dank dat jullie er zijn,

Ik bewonder jullie zorg.

 

De maandag voor de tweede hersenbloeding

gaf ik hem een mandarijn met een glas water,

“ik hoop, dat het niet lang meer duurt”,

zei hij met een glimlach.

 

Het gaat om de orthopraxis, niet om de orthodoxie,

aandacht voor elkaar, kiezen voor elkaar

ook in moeilijke of spannende momenten,

niet loslaten, er zijn; zijn levensmotto.

 

Deze prachtmens droeg dit uit in gesprekken,

tijdens zijn preken en voorgaan in de liturgie.

Ieder van ons kan dit persoonlijk inkleuren.

Vandaag doet de herinnering pijn.

 

Ad, de gelovige liturg, prijst God

om wat hij anderen gegeven heeft

aan bezorgdheid, aandacht en liefde

en ontvangen heeft aan vriendschap.

 

Onzeker over wat we niet kunnen weten,

achter de dood, achter de horizon

van dit rijke leven, eeuwig zijn,

bidden wij voor Ad, nu slechts lijfelijk aanwezig.

 

Moge de Eeuwige hem een plek geven;

Hij gaat terug naar Hem,

waarop hij zijn leven gebouwd heeft

van waaruit hij familie en vrienden

 

vriendschap gegeven heeft, dankbaar

voor alle genegenheid, die hij ontving.

Ad, het is goed zo, verlaat ons

als een tevreden en gezegend mens.

 

John Schreurs

 

 

 

Ad Blijlevens Redemptorist

Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 15 uur

Nederlands Comité Wereldgebedsdag

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag vindt plaats op

vrijdag 4 maart 2016  bij de: “Zusters onder de Bogen”
Sint. Servaasklooster 14 – 6211 TE Maastricht.
Tijd:     15.00 uur.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba.

Het thema voor de viering is: Ontvang MIJ als een kind!

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag dus al 85 jaar! Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Cuba ingezameld.

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie of thee.

Namens Comité Wereldgebedsdag Maastricht.

Mevr. A.M. Vrijens – van den Akker.

Telefoon:   043-3610597

Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 vrijdag 8 april

“Wees barmhartig……“ gevlucht – en opgenomen?

Is dit jaar de titel van de Euregionale Oecumenische Conferentie die gehouden wordt op vrijdag 8 april 2016 in het Nell-Breuning-Haus Wiesenstraße 17, D – 52134 Herzogenrath.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waren wereldwijd niet meer zoveel mensen op de vlucht als vandaag de dag. De meeste mensen die voor oorlog, terreur, vervolging en onderdrukking vluchten verblijven in de eigen regio. Toch stijgt het aantal vluchtelingen in Europa duidelijk. Het grote aantal mensen dat in onze landen veiligheid zoekt stelt de Europese Unie en haar lidstaten voor grote uitdagingen. De Europese discussie wordt actueel bepaald door vragen over de opname van vluchtelingen en hun maatschappelijke integratie, maar ook door pogingen het aantal vluchtelingen in Europa te beperken.

Hoe is het in de Euregio met de opname van vluchtelingen gesteld? Ervaren de mensen die naar ons gevlucht zijn niet alleen veiligheid maar worden ze ook door ons opgenomen? En welke houding nemen wij Christenen tegenover de vluchtelingen aan? Hoe gaan wij om met de opdracht van Christus “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader is!”? Deze vragen willen we in de Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 bespreken, waarvoor we u hartelijk uitnodigen.

Er zijn ’s morgens twee lezingen.

Dr. Petra Dassen, burgemeester van Beesel, zal in haar bijdrage ‘Aus der neuen Welt’, Crisisnoodopvang in de gemeente Beesel herfst 2015, ingaan op de 3-daagse opvang van 170 vluchtelingen in haar gemeente. Hoe bereid je je voor op een dergelijke kortstondige opvang? Op welke wijze realiseer je betrokkenheid van burgers, hoe kun je deze opvang menswaardig vorm en inhoud geven en welke lessen zijn te leren? Haar praktische verhaal raakt het maatschappelijke debat omtrent de opvang.

Prof. Dr. De Maeseneer, Katholieke Universiteit Leuven, zal met “Migratie tussen angst en hoop: Een ethisch en Bijbels perspectief“ ingaan op het ontstaan van angst rondom het vluchtelingenvraagstuk

’s Middags zijn er een drietal workshops met voorbeelden uit de praktijk m.b.t.

  1. De opvang van vluchtelingen (o.a. met Stichting Vlot),
  2. Interreligieuze dialoog
  3. Terugkeer (o.a. met Stichting WereldWijd uit Eckelrade).

Ook vanuit Aachen (D) en Eupen (B) worden er in de workshops voorbeelden aangedragen.

Kosten € 25 inclusief warme maaltijd, koffie en thee. / studenten € 10.  (bij aanvang conferentie contant te voldoen)

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur, afsluiting 15.30 uur.

Meer info en aanmelden bij: Elly de Haan – Verduyn,

: dehaan-verduyn@freeler.nl of ( 043 3624240

Wij hopen velen van u te mogen begroeten,

Deze jaarlijkse conferentie wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de Protestantse Kerken in Limburg, Kirchenkreis Aachen en de Duitssprekende gemeenten Eupen en Malmedy en de bisdommen Roermond, Aachen en Luik.

Met hartelijke groeten

Elly de Haan – Verduyn (Classis Limburg)

Hub Vossen (Dienst Kerk en Samenleving bisdom Roermond)

 

 

Bericht van De Gouwe februari 2016

Met dit schrijven informeer ik jullie graag over wat we in 2015 op het gebied van voedselhulp hebben kunnen realiseren:

Wij brachten gemiddeld zo’n 10 keer per week een pakket met levensmiddelen aan huis.

Omgerekend gaat het om 500 huishoudens   die we hebben kunnen voorzien van een nuttige attentie namens de vele hulpverleners die de aanvragen deden.

Ons kleine bestelautootje heeft op weg naar die gezinnen heel wat kilometers afgelegd. Dit vervoer is voor wat betreft de brandstof kosten in het geheel mogelijk gemaakt door de donaties van OBM.

Vanaf mei zijn we ook wekelijks voedselhulp gaan geven aan mensen die het social/economisch zeer zwaar hebben. Zo’n 120 huishoudens bezoeken nu onze winkel op Pottenberg en ontvangen een ruim pakket van zowel kruidenierswaren als alle vers producten.

Onze auto is ook daar voor ingezet. We halen er bv. Iedere week 200 kg aardappelen mee op.

Ook in 2016 blijft De Gouwe een door vrijwilligers geleide organisatie. De gelden die we ontvangen gaan rechtstreeks naar de hulpactiviteiten . Voor iedere 30 euro die we per voedselpakket verstrekken staat 6 euro aan organisatiekosten.

De stichting Elisabeth Strouven doneert op die basis , 120 pakketten per week. Woonpunt blijft ons ondersteunen door geen huur te rekenen voor de accommodatie.

Onder mijn (bege)leiding werken 20 vrijwilligers aan het project. De helft van die medewerkers zijn afkomstig uit de doelgroep zelf.

Naast voeding verstrekken we ook kleding. We hebben een prachtige kledingbank opgezet. Als de mensen wekelijks hun levensmiddelen komen halen kunnen ze tevens kleding uitzoeken.

Ook voor het AZC/COA verzorgen we sinds kort de verstrekking van kleding aan de vluchtelingen.

Met al dat werk zijn we als Stichting De Gouwe dan ook erg blij wanneer we in 2016 weer op een bijdrage van uw kant mogen rekenen.

Dankend ook namens het hele grote aantal geholpen huishoudens

brengen we graag onze welgemeende groeten over,

Stichting De Gouwe

Voor deze

Ed Kemmerling