Contact en verdere informatie

U bent van harte welkom op al onze bijeenkomsten

Neem voor verdere vragen contact op met Rob Bos (voorzitter)
tel. 043-3643238 of e-mail rob.a.bos@kpnmail.nl
of  met Ank van Schie (coördinator vieringen)
tel. 043-4092502 of e-mail jena69@hetnet.nl

Onze bankrekening is: NL49RABO0131369377 tnv Stichting Citykerk. Uw giften aan ons komen in aanmerking voor fiscale aftrek.

ANBI gegevens

De Oecumenische Basisgroep Maastricht is als de Stichting Citykerk sinds 10 augustus 1995 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met kenmerk M074 s/1622; Rangschikking Rechtspersoon Art. 24 S.W.

De Citykerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41076085.

De financiële gegevens

Privacy protocol

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen