Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 vrijdag 8 april

“Wees barmhartig……“ gevlucht – en opgenomen?

Is dit jaar de titel van de Euregionale Oecumenische Conferentie die gehouden wordt op vrijdag 8 april 2016 in het Nell-Breuning-Haus Wiesenstraße 17, D – 52134 Herzogenrath.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waren wereldwijd niet meer zoveel mensen op de vlucht als vandaag de dag. De meeste mensen die voor oorlog, terreur, vervolging en onderdrukking vluchten verblijven in de eigen regio. Toch stijgt het aantal vluchtelingen in Europa duidelijk. Het grote aantal mensen dat in onze landen veiligheid zoekt stelt de Europese Unie en haar lidstaten voor grote uitdagingen. De Europese discussie wordt actueel bepaald door vragen over de opname van vluchtelingen en hun maatschappelijke integratie, maar ook door pogingen het aantal vluchtelingen in Europa te beperken.

Hoe is het in de Euregio met de opname van vluchtelingen gesteld? Ervaren de mensen die naar ons gevlucht zijn niet alleen veiligheid maar worden ze ook door ons opgenomen? En welke houding nemen wij Christenen tegenover de vluchtelingen aan? Hoe gaan wij om met de opdracht van Christus “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader is!”? Deze vragen willen we in de Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 bespreken, waarvoor we u hartelijk uitnodigen.

Er zijn ’s morgens twee lezingen.

Dr. Petra Dassen, burgemeester van Beesel, zal in haar bijdrage ‘Aus der neuen Welt’, Crisisnoodopvang in de gemeente Beesel herfst 2015, ingaan op de 3-daagse opvang van 170 vluchtelingen in haar gemeente. Hoe bereid je je voor op een dergelijke kortstondige opvang? Op welke wijze realiseer je betrokkenheid van burgers, hoe kun je deze opvang menswaardig vorm en inhoud geven en welke lessen zijn te leren? Haar praktische verhaal raakt het maatschappelijke debat omtrent de opvang.

Prof. Dr. De Maeseneer, Katholieke Universiteit Leuven, zal met “Migratie tussen angst en hoop: Een ethisch en Bijbels perspectief“ ingaan op het ontstaan van angst rondom het vluchtelingenvraagstuk

’s Middags zijn er een drietal workshops met voorbeelden uit de praktijk m.b.t.

  1. De opvang van vluchtelingen (o.a. met Stichting Vlot),
  2. Interreligieuze dialoog
  3. Terugkeer (o.a. met Stichting WereldWijd uit Eckelrade).

Ook vanuit Aachen (D) en Eupen (B) worden er in de workshops voorbeelden aangedragen.

Kosten € 25 inclusief warme maaltijd, koffie en thee. / studenten € 10.  (bij aanvang conferentie contant te voldoen)

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur, afsluiting 15.30 uur.

Meer info en aanmelden bij: Elly de Haan – Verduyn,

: dehaan-verduyn@freeler.nl of ( 043 3624240

Wij hopen velen van u te mogen begroeten,

Deze jaarlijkse conferentie wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de Protestantse Kerken in Limburg, Kirchenkreis Aachen en de Duitssprekende gemeenten Eupen en Malmedy en de bisdommen Roermond, Aachen en Luik.

Met hartelijke groeten

Elly de Haan – Verduyn (Classis Limburg)

Hub Vossen (Dienst Kerk en Samenleving bisdom Roermond)