Financiën

Om de kosten van de organisatie te dekken wordt van de leden een bijdrage gevraagd naar draagkracht.

Financiëel overzicht per 31 december 2017

INKOMSTEN

Ledenbijdragen            € 6.000

UITGAVEN

Organisatie:                    € 1.720

Goede doelen:                 € 3.500

Totaal uitgaven:               € 5.220

SALDO

                                                    €    780

Maastricht,  5 september 2018

De Oecumenische Basisgroep Maastricht is een kerkelijke groepering gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Er is geen personeel in dienst en geen kantine. Een overschot in de exploitatie in het ene jaar wordt in het daarop volgende jaar extra aan solidariteit besteed; een tekort wordt gedekt uit bestaande middelen, die minder dan een “jaaromzet” bedragen.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen