Financiën

Om de kosten van de organisatie te dekken wordt van de leden een bijdrage gevraagd naar draagkracht.

Financiëel overzicht per 31 december 2018

INKOMSTEN

Ledenbijdragen                             € 5.367
Collecten                                           €  1.844
Bijdrage Vastenactie                   €     725
Rente                                                    €           4
                                                               ___________                                   
Totaal                                                    € 7..940

 UITGAVEN

Huur Kapel                                           €     842
Vieringen-Zangbundels                € 1.106
Bestuurskosten en kantoor        €     466
Interne contacten                             €     704
Studiedag Algemeen Beraad       €    253
Giften goede doelen                         € 3.480
Bijdrage Vastenactie                        € 1.000
Bankkosten en heffingen               €     155
Overige giften / externe contacten
                                                                        €     162
                                                                       __________
Totaal                                                          € 8.168

Exploitatieresultaat                         – €     228

BALANS

Activa
Kas                                                                 €            3
Rabo Bank                                                  € 2.579
ASN Bank                                                    € 7.323
                                                                        __________

Totaal                                                             € 9.909

Passiva
Eigen vermogen                                        € 9.897
Nog te betalen                                           €         12
                                                                           __________

Totaal                                                               € 9.909

Maastricht,  13 maart 2020

De Oecumenische Basisgroep Maastricht is een kerkelijke groepering gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Er is geen personeel in dienst en geen kantine. Een overschot in de exploitatie in het ene jaar wordt in het daarop volgende jaar extra aan solidariteit besteed; een tekort wordt gedekt uit bestaande middelen, die minder dan een “jaaromzet” bedragen.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen