Het Beleidsplan

De Stichting Citykerk stelt zich ten doel om

– liturgische vieringen te organiseren op zondagen en op kerkelijke hoogtijdagen als Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerzielen,
– gespreksochtende op te zetten rond de ontwikkeling van religie en maatschappij,
– het onderhouden van contacten met diverse kerken en organisaties in het belang van de oecumene,
– het beoefenen van solidariteit, mede door het geven van financiele steun, met mensen in nood.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen