Kunst als Bron van Inspiratie: (1) Menselijke Relaties

 

Schepping van Adam 2

Michelangelo, De Schepping van Adam (ca 1511)

Op zaterdag 29 augustus 2015 introduceerden we ons nieuwe jaarthema. Prachtige beelden, die John Schreurs met zijn PowerPoint presentatie aan ons toonde, verhelderden de inhoud van de vier onderdelen van ons jaarthema Kunst als Bron van Inspiratie. Die onderdelen zijn:
(1) Menselijke Relaties in september en oktober.

(2) Stilte in november en december.
(3) Kwetsbaarheid in februari en maart.
(4) Natuur in april en mei.

Op zondag 20 september om 10.30 uur starten we met een inleiding op  het eerste deelthema: Menselijke Relaties. “Het drama en de komedie van het menselijk bestaan, mensen in verbondenheid, conflict, verdriet en vreugde.” zoals John Schreurs het verwoordde in zijn inleiding op 29 augustus.

Voor de inleiding in het deelthema voor zondag 20 september zocht de voorbereidingsgroep, in de beeldende kunst naar tien afbeeldingen, waarop gemoedstoestanden in relaties zijn uitgebeeld. Elk kunstwerk kunnen we via een powerpoint presentatie rustig bekijken en  gedurende ongeveer vier minuten op ons laten inwerken.

Op een uitgereikt vel papier kun je  noteren, wat je heeft aangesproken, waardoor je geraakt bent. We verzamelen de papieren en gebruiken die op gespreksbijeenkomst over dit deelthema op zondag 4 oktober.

We luisteren verder naar muziek en poëzie, passend bij het getoonde. Zo wordt deze inleiding iets van ons allemaal, omdat ieder erbij betrokken is.

Tot slot enkele overwegingen van kunstenaars:
“Ik wil communiceren met de beschouwer; direct, zonder tussenkomst van taal en zo emoties oproepen. De beschouwer als het ware onderdompelen.” Mark Rothko.

“Het oog dat zichzelf waarneemt” zo definieert de lichtkunstenaar James Turell de perceptieverandering die de toeschouwer van zijn werk ondergaat.

“Geconfronteerd met een kunstwerk richt de toeschouwer zijn oog uiteindelijk op zichzelf. ” Antje van Graevenitz.

Onderga de kunst en ontdek verrassende visies op Menselijke Relaties.

Gertrud, Tileke, Gerard en Rob.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen