Meer info over onze Basisgroep

Onze Basisgroep kent een aantal activiteiten, in de eerste plaats de  bijeenkomsten in de Cellebroederskapel van september tot juli op zondagen. Daarnaast zijn er speciale vieringen met Kerstmis, Pasen, Pinksteren en met Allerzielen.

Er zijn ook huiskamerbijeenkomsten en huisbezoeken. Op de zondagen in de maanden juli en augustus zijn we vanaf 11 uur te vinden in de ‘groene kathedraal,’ het Onze Lieve Vrouweplein, op het terras van Brasserie van Buuren in het midden van het Plein voor een kop koffie of een glas wijn en een goede discussie. Meer info …

Een belangrijk punt van aandacht is solidariteit, zowel intern als extern. Lokale initiatieven t.b.v. asielzoekers en vluchtelingen worden metterdaad en voor zover mogelijk ook financieel ondersteund. Hetzelfde geldt voor enige kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het buitenland.

Een financiële bijdrage voor deze projecten kunt u doneren via ons banknummer NL49RABO0131369377 onder vermelding van “Solidariteitsfonds.”

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen