Overweging diaken Hans van Druten zondag 18 maart 2018

Overweging zondag 18 maart 2018

Lezing Johannes 12, 20-33.

20Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. 21Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”22Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. 23Jezus antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. 24Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. 25Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld prijs geeft, zal het ten eeuwigen leven bewaren.26Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 27Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen. 28Vader, verheerlijk uw Naam!” Toen kwam er een stem vanuit de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.” 29Het volk dat erbij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.”30Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem, maar om u. 31Nu heeft er een oordeel over deze wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; 32en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen met Mij verbinden.” 33Hiermee duidde Hij aan, welke dood Hij zou sterven. 

Overweging

In 1993 bracht de artiest Nestor Haddaway, uit Trinidad en Tobago een dance-nummer op de markt.

De titel was: What is love? Het werd een groot succes en in heel veel landen, ook in Nederland stond dit nummer wekenlang op de eerste plaats in de hitlijstnoteringen.

De tekst ging niet veel verder dan het stellen van de vraag:

What is Love? Met als antwoord: Baby don’t hurt me, don’t hurt me no more.

Voor Nestor Haddaway was liefde vooral niet opnieuw verwond of gekwetst worden door zijn vrouw Rose. Het was kennelijk al eerder gebeurd, een heel pijnlijke ervaring.

Liefde dat is niet gekwetst willen worden door je geliefde.

I don’t know why you’re not fair
I give you my love, but you don’t care

Je kon fijn meezingen op dit lied, en dat werd ook volop gedaan door miljoenen mensen in heel de wereld, ondanks, of misschien juist door de treurige definitie van wat liefde is.

De tekst was natuurlijk herkenbaar.

Vandaag gaat het in deze viering over liefde, maar in de songtekst van Nestor Haddaway werd de liefde vooral op een negatieve manier gedefinieerd.

Liefde is volgens dit lied, het ontbreken van geweld in de relaties tussen mensen.

Liefde als iets wat er eigenlijk niet is.

Het is de vrouw die haar man niet kwetst.

Het is de wapenstilstand in Oost-Ghouta.

Het zijn de kernproeven, die even niet worden gehouden.

Het is de hongersnood die niet op de tv komt.

Het zijn mensen die niet op elkaar reageren.

Het is God als een lege doos.

Maar wij willen toch niet geloven dat dat liefde is?

Wij willen toch bij elkaar komen, er het beste van maken.

God is toch ‘Tendresse’, zoals wij zojuist zongen. Tederheid.

Dat vraagt om mensen die actief zijn. En op elkaar betrokken.

Wat is liefde dan?

Het moet toch ook meer zijn dan ‘ik heb zo’n heel apart gevoel van binnen, als jij mij aankijkt, lieve schat’. U weet van Corrie Konings. Een gevoel dat ook weer snel kan verdwijnen zoals u weet.

Erich Fromm, de Duits-Amerikaanse filosoof en psycholoog, beschrijft liefhebben met een diepe ernst.

Het is een kunst, een kunde.

Liefde is een activiteit, een vorm van geven, van delen met elkaar, van zorgzaamheid, kennis, verantwoordelijkheid en respect.

Het heeft altijd te maken, zo zegt Fromm, met het bewustzijn dat anderen deel uitmaken van je bestaan en dat het dus niet kan dat jij jezelf principieel centraal stelt.

Het vermogen om iemand te zien zoals hij of zij is, je bewust zijn van de kwaliteit van de ander, willen dat die ander groeit op zijn of haar wijze en niet om jou te dienen.

Jezus van Nazareth zei het lang voordat Erich Fromm hierover nadacht.

25Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld prijs geeft, zal het ten eeuwigen leven bewaren.

Uiteindelijk , zo zegt Jezus, leidt pure zelfbetrokkenheid tot niets.

Zo’n leven is niet vruchtbaar, zo’n mens zal zijn geluk niet vinden.

Het is de betrokkenheid op een ander waarin jij je geluk kunt vinden.

Bemin jezelf als je naaste, zorg voor een evenwicht in je bestaan.

Het lijkt welhaast in je eigen belang, dat je het belang van de ander voor ogen hebt.

En dan is liefde:

Iets wat er wel is en wat er toe doet

Het is de vrouw die haar man ziet staan

Het is de man die zijn vrouw koestert

Het is vrede in Syrie

Het is werken aan een toekomst ipv aan kernproeven

Het is genoeg eten en drinken voor ieder mens

Het zijn mensen die samen willen leven.

Het is God, geen lege doos, maar een bron die onophoudelijk overstroomt.

Dat wens ik ons allen van harte toe.

Trouwens, met Nestor Haddaway gaat het goed.

Hij is behalve zanger en danser, ook stylist en choreograaf

En hij heeft met zijn vrouw Rose een eigen modebedrijf Energy.

Amen.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen