Overwegingen bij de vieringen

Meditatie Veranderen, een wezenlijk menselijk gebeuren, dynamische identiteit. (Jesaja 43, 1-5), John Schreurs, zaterdag 25 augustus 2018

Heden Hosanna. Morgen Kruisigt Hem. Ds Ruud Foppen (Eijsden) Palmzondag 25 april 2018

Wat is liefde? Diaken Hans van Druten uit Geleen op zondag 18 maart 2018

Donkere Diepte en Herrijzen  Carel van Tulder op zondag 28 mei 2017:

Leven in Balans: Vertrouwen-Wantrouwen

De vruchten van de Geest. Pinksteren zondag 15 mei 2016

Verwondering zondag 8 mei 2016 van Br Kees Gordijn, Provinciaal Overste van de Broeders van Maastricht FIC

De Plaats van de Mens in de Natuur

Leve het leven, De Paasnachtwake 2016 van  ds Marije Bijlefeld, doopsgezind pastoraal werker in Zuid-Limburg

Kwetsbaarheid in woord, muziek en beeld op zondag 28 februari 2016 ds Ruud Foppen, Eijsden

‘Vreest niet!’ Kerstnachtdienst 24 december 2015 van Roger Quintens

De vijand in jezelf

De wonderbare broodvermenigvuldiging. Overweging bij de viering op  zondag 18 oktober 2015 van Gertrud Becker, Rob Bos, Tileke Darley en Gerard Jennekens

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen