Pasen 2018

Pasen, het feest van de opstanding. Jezus staat op uit de dood en verschijnt aan Maria Magdalena (Johannes 20:11 ev).

Het is ook een feest van verzet. Jezus is in zijn leven in opstand gekomen tegen alles wat mensen doodmaakt, doodzwijgt, onderdrukt en buitensluit.

Mensen die niet meetelden heeft hij een stem gegeven, op de been geholpen, hun verlamming opgeheven, zodat zij weer een volwaardige plaats in de samenleving konden innemen.

Velen volgden hem, zagen in hem hun bevrijder die een nieuwe toekomst voor hen zou openen. En dan is er toch die teleurstelling. “Ze hadden immers zo gehoopt, dat hij het zou zijn, die Israël zou verlossen.” (Lucas  24: 21)

Pasen, we vieren het, omdat het leven een geschenk is voor iedere mens. En iedereen hoopt op een leven vol geluk ook al lezen we dagelijks in de krant dat velen dat in hun leven niet zullen bereiken.

Pasen is het feest waarmee we vooruitlopen op een toekomst die er nog niet is. Het feest daagt ons uit om voor iedereen het leven voluit mogelijk te maken en goed te zijn en goed te doen.

Mag het feest voor ons opnieuw een inspiratie zijn om “aan armen de goede boodschap te brengen, aan gevangenen vrijlating te verkondigen, aan blinden het gezicht en verdrukten vrijheid te geven en te leven met de Heer in ons midden.” (Lucas 4: 18-19)

Ieder van harte een Zalig Pasen gewenst.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen