De vruchten van de Geest Pinksteren zondag 15 mei 2016

FullSizeRenderNatuur viering

 Rode bloemen sierden de Tafel en aan weerszijden stonden twee groene takken, één daarvan vol kleine vruchtjes, met een naamkaartje. Zij gaven duiding aan de viering.

 Het bekende verhaal van de verschijning van de lang verwachte Geest, die zich manifesteert in vurige tongen en een zacht briesje, klonk in de woorden van Huub Oosterhuis, uit zijn boek: “Hier aanwezig”

Dit kreeg een vervolg in de brief van Paulus aan de Galaten  waarin hij de negen vruchten van de Geest noemt.

Hoe kunnen wij die vruchten van de Geest in ons laten groeien en rijpen? was onze gedachte. Immers: aan zijn vruchten zult Gij de boom kennen!

De  negen kleine vruchten met hun naamkaartjes vormden de inhoud van een korte overweging in negen groepen en zij schreven daarover in enkele woorden op dat kaartje.

Voorzien van een grote, volgroeide vrucht werd het weer aan de andere tak gehangen.

Ook op een groot bord stond het voor ieder duidelijk te lezen:

 1 LIEFDE,………………….vraagt om RUIMTE.

2 VREUGDE … … … …. ..vraagt om OPENSTAAN EN DELEN

3 ZACHTMOEDIGHEID….vraagt om VERDRAAGZAAMHEID

4 VREDE…………………..vraagt om VERGEVING

5 GEDULD…………………vraagt om LUISTEREN en WIJSHEID

6 VRIENDELIJKHEiD…….vraagt om OPEN,GOEDE SFEER

7 GOEDHEID………………vraagt om OPEN STAAN VOOR ANDEREN

8 TROUW…………………..vraagt om BEVESTIGING, LOYALITEIT

9 ZELFBEHEERSING…….vraagt om (ZELF)VERTROUWEN

 In een gezamenlijke Tafelviering werd deze feestelijke bijeenkomst besloten.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen