Programma Studieochtend zaterdag 25 augustus 2018

Trefpunt St Jan, Aureliushof 150 Maastricht. Koffie staat klaar vanaf 9.30 uur, aanvang overleg 10.00 uur

Graag nodigen we ieder van jullie uit om samen na te denken over de invulling van onze bijeenkomsten voor het seizoen 2018 / 2019.

In het Algemeen Beraad besloten we met de OBM, in afgeslankte vorm, naar nieuwe wegen te gaan zoeken.

Dat resulteerde in de keuze voor 4 liturgische vieringen (Allerzielen, Kerstmis, Pasen, en Pinksteren) en 10 zondagen met een vrij in te vullen thema. Deze 10 zondagen steeds op de 2e zondag van de maand.

Wat ongewijzigd blijft is dat de uitvoering van deze bijeenkomsten met en door de leden van de OBM tot stand komt en daaraan willen we in deze studieochtend werken.

Ieder is hierbij van harte uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor de vrij in te vullen zondagen. Je kunt dat voor de vergadering doen bij de coördinator Ank. Het hoeft nog geen uitgewerkt plan te zijn maar wel een onderwerp rond zingeving, levensvragen, geloof etc.

Er werden al suggesties gedaan en hiervan noemen we er enkele als voorbeeld:

  • het bespreken en beluisteren van muziek, die bij een bepaalde periode van het jaar hoort (Advent, Lijdenstijd, e.d.)
  • uitspraken van Jezus, wat zeggen die mij
  • inleiding op een Bijbeltekst gevolgd door gespreksgroepen
  • het houden van een Saamhorigheidsmaaltijd

Denk er komende dagen eens over na wat voor jou een belangrijk onderwerp is en breng het in op deze bijeenkomst.

Samen op zoek naar nieuwe wegen.

Het kan een interessant jaar worden!

Agenda voor deze ochtend

9.30 uur koffie en thee staan klaar

10.00 uur opening door de voorzitter

10.05 uur korte inleiding door John Schreurs

10.15 uur het inzamelen en bespreken van ideeën voor de “vrije” zondagen o.l.v. de coördinator Ank, gevolgd door het bespreken in groepjes.

11.50 uur rondvraag

12.00 uur sluiting van de bijeenkomst

We hopen op een inspirerende bijeenkomst en een goede aanzet voor het komend OBM jaar.

De werkgroep Toekomst OBM.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen