Project De Gouwe

Tijdens de eerste bijeenkomst in januari 2015 was  Ed Kemmerling bij ons te gast. Deze naam zal bij jullie allen wel herinneringen oproepen aan Stichting De Gouwe. Tijdens het Algemeen Beraad in maart 2015 hebben we met elkaar dit project gekozen om, het met terugwerkende kracht vanaf januari  2015 financieel te ondersteunen.

Ed stuurde ons eind juli het volgende verslag van het project:
Iedere woensdag en donderdag gaan twee van onze vrijwilligers (Nuriz en Esco) met kruidenierswaren en (nu ook) verswaren naar huishoudens die het sociaal/economisch moeilijk hebben. Tussen 9 en 11 worden de pakketten samengesteld en in de auto geladen. Namen en adressen staan op een lijst die op basis van aanvragen van zorg- en hulpverleners , voor die week , is samengesteld. Nuriz en Esco zijn ooit uit een verscheurd Bosnië naar Nederland gevlucht. Ze zijn blij op deze manier nu ook eens wat voor de mensen hier te kunnen betekenen. Bovenstaande betreft de ‘Gouwe Duuskes’ . Door levensmiddelen te brengen proberen we gezinnen die het moeilijk hebben zo af en toe een hart onder de riem te steken.

Maar er is nu ook een ‘Gouwe Merret’ .  Mensen die op de wachtlijst van de voedselbank staan, kunnen tot ze daar aan de beurt zijn , wel al in onze (super)markt terecht. Ze doen daar wekelijks hun ‘boodschappen’ op basis van een compleet assortiment voedingswaren. Anders dan bij de Voedselbank gaat het bij de ‘Gouwe’ om nieuwe producten die op basis van financiering door Elisabeth Strouven aangekocht worden.

Op dit moment helpen wij wekelijks 100 huishoudens. 10 met Gouwe Duuskes , 10 via meewerken en 80 via de weggeefwinkel , de Gouwe Merret.

Eenieder die dat wil is van harte uitgenodigd om een keer een kijkje te komen nemen. Dat kan (op afspraak) . Mail of bel naar emj.kemmerling@gmail.com of 0612 951 996.

Gouwe groet

Ed Kemmerling (mede namens onze 18 vrijwilligers).

 We zijn nu acht maanden verder en er is twee maal € 500,- overgemaakt. Ze hebben nog eenmaal € 500,- tegoed. We hebben voor 2015 € 1.500,- toegezegd. Tot nu toe is er door onze leden € 540 overgemaakt, voor Project Stichting De Gouwe.

Gaan we met ons allen zorgen dat we in oktober
de laatste € 500 kunnen overmaken
?

Ank van Schie (jullie penningmeester )

 

 

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen