Vragen voor zondag 29 april

Naastenliefde en verantwoordelijkheid ter harte nemen betekent soms dat we ook duidelijk uitkomen voor onze eigen mening. Die eigen mening wordt niet altijd gehoord  of deze wordt tegengesproken door kringen waar eigen belangen meer bijval krijgen, waar onze mening wordt afgewimpeld als niet realistisch, naïef, …  En daar staan we dan. We voelen ons kwetsbaar en vernederd. En dan ??? Wat kunnen we met die kwetsbaarheid ??

In het evangelie van Thomas lezen we dat de leerlingen aan Jezus vragen : “Wilt U dat wij vasten? En hoe zullen wij bidden en aalmoezen geven?”
Jezus zei :
“-Als jullie vasten, zullen jullie zonde voor jezelf               voortbrengen
-en als jullie bidden, zullen jullie worden veroordeeld
-en als jullie aalmoezen geven zullen jullie je geest schaden”
Hoe kunnen we deze antwoorden van Jezus verstaan ??

Namens de voorbereidingsgroep

Roger Quintens

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen