Week van de Eenheid 2018

Met z’n vijven zaten we om de tafel bij de voorbereiding van deze viering. Vijf verschillende christelijke gemeenschappen uit Maastricht. Met respect voor elkaar zochten we naar een oecumenische viering waar ieder tot zijn recht kan komen. Een uitgewerkt voorbeeld werd ons deze keer  aangereikt door de christenen van de Caribische eilanden, waar veel verschillende volken wonen. Hun thema is ‘Recht door Zee’ met de nadruk op bevrijding.

Op de avondmaalstafel staan vijf kleurige kaarsen, namens iedere gemeenschap één, te midden van stukken koraal van de Caribische eilanden.

De Bijbelverhalen vertellen over de vreugde van het Joodse volk nadat Mozes hen veilig door de Rode Zee heeft gebracht en over Jezus die in de Tempel aankondigt dat hij bevrijding komt brengen.

Het Leger des Heils zal weer feestelijke muziek laten klinken

Graag nodigen wij iedereen van de Oecumenische Basisgroep uit om op zondag 28 januari om 10 uur in de St Jan te zijn en dit mee te beleven.

Tileke Darley

 

 Raad van Kerken Maastricht
Secretariaat: Peppelhoven 15
6225 GX Maastricht
( 043 3624240 : dehaan-verduyn@freeler.nl

EENHEID BEGINT BIJ GOD

DOE GOED EN ZIE NIET OM

 UITNODIGING voor de Gebedsbijeenkomst  in de

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

op woensdag 24 januari 2018 om 19.00 uur in de Sint Servaasbasiliek, Vrijthof, Maastricht.
In deze viering zullen de kaarsen van de Heiligdomsvaart worden uitgereikt aan de parochies in het dekenaat Maastricht, kerken en kerkgemeenschappen in Maastricht die aangegeven hebben dat ook te willen en aan de verzorgingshuizen in Maastricht. Deze kaarsen symboliseren onze verbondenheid met elkaar als christenen in het dekenaat Maastricht, waarin destijds Sint Servatius het Evangelie heeft gebracht.

Met hartelijke groeten

Elly de Haan – Verduyn

Secretaris Raad van Kerken Maastricht

Voorzitter werkgroep oecumene Heiligdomsvaart.

een open gemeenschap van mensen, die de wereld kritisch wil benaderen vanuit de traditie van het christendom en die zorg wil hebben voor elkaar en voor anderen