Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 15 uur

Nederlands Comité Wereldgebedsdag

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag vindt plaats op

vrijdag 4 maart 2016  bij de: “Zusters onder de Bogen”
Sint. Servaasklooster 14 – 6211 TE Maastricht.
Tijd:     15.00 uur.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba.

Het thema voor de viering is: Ontvang MIJ als een kind!

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag dus al 85 jaar! Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Cuba ingezameld.

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie of thee.

Namens Comité Wereldgebedsdag Maastricht.

Mevr. A.M. Vrijens – van den Akker.

Telefoon:   043-3610597